Webinarium – Hur ska vägarbetsplatser utformas på ett säkert sätt för att skydda cyklister?

24/11 kl. 08.00-9.30 Många cyklister skadas i singelolyckor och en del av dessa sker i samband med vägarbeten. Forskningsprojekt vid VTI har påvisat behov av att anpassa utmärknings- och avspärrningsmaterial för användning på cykelvägar. På detta seminarium får du lyssna på Jones Karlström, utredare på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och biträdande föreståndare för det […]

Nu finns vår rapport om arbetsmiljön vid vägarbetsplatser

RentSafe Academy har genomfört en undersökning om upplevelsen av arbetsmiljön på vägarbetsplatser med syftet att identifiera förbättringsområden. Ca 500 personer har deltagit, bestående av yrkesarbetare, arbetsledare och platschefer inom väg- och anläggning. Undersökningen visar bl.a: • Väghållarnas krav på framkomlighet och utformning prioriteras framför säkerheten för de som arbetar på plats • En majoritet oroar […]

Nyhet! Ny utbildning för trafikingenjörer och andra beslutsfattare

Att bedriva en ansvarstagande väghållning innebär att skapa förutsättningar för att en utförare kan tillgodose krav från väghållningsmyndigheten samtidigt som vägarbetsplatsen har en bra arbetsmiljö. Utbildningen ger tillståndsgivare fördjupad kunskap i författningar inom väghållning samtidigt som det ger kompetens om hur säkra vägarbetsområden utformas och kontrolleras av väghållaren. Efter utbildningen kan trafikingenjören identifiera brister då […]

Seminarium – Resultat från vår arbetsmiljöundersökning

5/5 kl: 8.00-9.30 Seminarium: Resultat från undersökning om arbetsmiljön vid vägarbetsplatser Under jan-april har RentSafe Academy genomfört en undersökning om upplevelsen av arbetsmiljön på vägarbetsplatser med syftet att identifiera förbättringsområden. Drygt 400 personer har deltagit, bestående av yrkesarbetare, arbetsledare och platschefer inom väg- och anläggning. Undersökningen visar bl.a: Väghållarnas krav på framkomlighet och utformning prioriteras […]

RentSafe och Øresundsbro Konsortiet tecknar avtal för tre år

Pressrelease från RentSafe Sverige AB 1 mars 2023 RentSafe och Øresundsbro Konsortiet tecknar avtal för tre år RentSafe Sverige AB vinner upphandlingen gällande trafikavstängningar och ledsagning på och vid Öresundsbron. Avtalet mellan RentSafe och Øresundsbro Konsortiet sträcker sig från mars 2023 till mars 2026 och har ett totalt värde på 75 miljoner kronor. RentSafe Sverige […]

Delta på årets undersökning för säkrare vägarbetsplatser

Arbetar du i trafikmiljö? Din erfarenhet är viktig. Under perioden januari till mars 2023 genomför RentSafe Academy en undersökning om upplevelsen av arbetsmiljön på vägarbetsplatser. Syftet är att identifiera förbättringsområden för att skapa säkra vägarbetsområden. Resultatet kommer att återkopplas till Arbetsmiljöverket, SEKO och Sveriges väghållningsmyndigheter samt presenteras via våra kanaler och användas för att påvisa områden där säkerhetsrutiner och kunskap kan […]