Webinarium – Hur ska vägarbetsplatser utformas på ett säkert sätt för att skydda cyklister?

24/11 kl. 08.00-9.30

Många cyklister skadas i singelolyckor och en del av dessa sker i samband med vägarbeten. Forskningsprojekt vid VTI har påvisat behov av att anpassa utmärknings- och avspärrningsmaterial för användning på cykelvägar.

På detta seminarium får du lyssna på Jones Karlström, utredare på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och biträdande föreståndare för det nationella kunskapscentrumet för cykling.

Under föredraget berättar Jones om ett pågående forskningsprojektet där studier genomförts i laboratoriemiljö om bl.a. utformning av tillfällig vägutrustning samt studier i fält för kunskapsunderlag kring förbi- och omledningsvägars utformning och utmärkning. Målet är att detta ska implementeras i standarder för tillfälliga trafikanordningar för oskyddade trafikanter och i styrdokument, rådgivande riktlinjer och utbildningsmaterial kring hur cyklister ska hanteras i byggskeden. Jones kommer bl.a. att visa hur studierna i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium samt fältstudier har genomförts och resultat från dessa.

Tillfället är kostnadsfritt och du bokar din plats här

Sedan 2017 har vi varje år erbjudit kostnadsfria seminarier på angelägna teman för att öka kompetensen och skapa ökad säkerhet längs vägen. Först som ATA, sedan 2022 som RentSafe.

Vill du få inbjudning när vi presenterar ett nytt tillfälle? Skicka ett mejl till utbildning@rentsafe.se Har du idéer på angelägna teman vi kan genomföra? Varmt välkommen att kontakta Sara Galli sara.galli@ramirent.se

Varmt välkommen!

Vi kontaktar dig gärna!

Oavsett om det gäller TA-planer, uthyrning av material, projektledning eller utbildning är vi redo att hjälpa er.

Vi ser fram emot att vara er vän på vägen!