Nu finns vår rapport om arbetsmiljön vid vägarbetsplatser

RentSafe Academy har genomfört en undersökning om upplevelsen av arbetsmiljön på vägarbetsplatser med syftet att identifiera förbättringsområden.

Ca 500 personer har deltagit, bestående av yrkesarbetare, arbetsledare och platschefer inom väg- och anläggning.

Undersökningen visar bl.a:
• Väghållarnas krav på framkomlighet och utformning prioriteras framför säkerheten för de som arbetar på plats
• En majoritet oroar sig för att arbeta längs vägen på grund av bristande säkerhet
• Det finns brister i att ex genomföra riskbedömningar innan arbetet startar, eller att de som arbetar på plats inte fått ta del av TA-planen (trafikanordningsplanen)

Du kan ladda ner rapporten här

Har du frågor om rapporten är du varmt välkommen att mejla Sara Galli; Sara.galli@ramirent.se