Seminarium – Resultat från vår arbetsmiljöundersökning

5/5 kl: 8.00-9.30 Seminarium:

Resultat från undersökning om arbetsmiljön vid vägarbetsplatser
Under jan-april har RentSafe Academy genomfört en undersökning om upplevelsen av arbetsmiljön på vägarbetsplatser med syftet att identifiera förbättringsområden.

Drygt 400 personer har deltagit, bestående av yrkesarbetare, arbetsledare och platschefer inom väg- och anläggning.

Undersökningen visar bl.a:

  • Väghållarnas krav på framkomlighet och utformning prioriteras framför säkerheten för de som arbetar på plats
  • En majoritet oroar sig för att arbeta längs vägen på grund av bristande säkerhet
  • Det finns brister i att ex genomföra riskbedömningar innan arbetet startar, eller att de som arbetar på plats inte fått ta del av TA-planen (trafikanordningsplanen)

På detta seminarium presenterar RentSafe Academy resultatet och kopplar frågeställningarna till krav på ex. rutiner och riskbedömningar som finns utifrån arbetsmiljölagstiftningen.

Tillfället är kostnadsfritt! Du bokar din plats här

Sedan 2017 har vi varje år erbjudit kostnadsfria seminarier på angelägna teman för att öka kompetensen och skapa ökad säkerhet längs vägen. Först som ATA, sedan 2022 som RentSafe.

Vill du få inbjudning när vi presenterar ett nytt tillfälle? Skicka ett mejl till utbildning@rentsafe.se Har du idéer på angelägna teman vi kan genomföra? Varmt välkommen att kontakta Sara Galli sara.galli@ramirent.se

Varmt välkommen!