Bokningsvillkor

Priser

Deltagaravgiften inkluderar kursdokumentation, diplom/intyg samt lunch, kaffe och fika om inte annat anges. Vid behov av specialkost behöver det meddelas i samband med kursbokningen. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Fakturering sker efter genomförd kurs eller förskottsbetalning. Priser är exklusive moms.

Bokningsvillkor

Beställd kurs som avbokas eller ombokas mindre än 7 dagar före kursdag debiteras med hela kursavgiften. Avbokning giltig endast via e-post: utbildning@rentsafe.se

Vid utebliven närvaro debiteras hela kursavgiften. Detta gäller även vid sjukdom/olycksfall.

Förhinder

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få antal deltagare, vid sjukdom/olycksfall hos kursledare eller förseningar med allmänna kommunikationer och liknande. Vid inställd kurs debiteras ingen deltagaravgift utan vi erbjuder ett nytt kursdatum så snart det är möjligt. Vi ersätter inga kostnader för kursdeltagare vid händelse av inställd kurs.

Person- och företagsuppgifter

All personuppgiftsinformation som du delger RentSafe Sverige AB kommer att behandlas i enlighet med Ramirents personuppgiftspolicy. De företagsuppgifter du lämnar i samband med bokning av utbildning kommer att användas för fakturering och registrering av er som kund hos RentSafe Sverige.