Nyhet! Ny utbildning för trafikingenjörer och andra beslutsfattare

Att bedriva en ansvarstagande väghållning innebär att skapa förutsättningar för att en utförare kan tillgodose krav från väghållningsmyndigheten samtidigt som vägarbetsplatsen har en bra arbetsmiljö.

Utbildningen ger tillståndsgivare fördjupad kunskap i författningar inom väghållning samtidigt som det ger kompetens om hur säkra vägarbetsområden utformas och kontrolleras av väghållaren. Efter utbildningen kan trafikingenjören identifiera brister då arbetsplatsen inte uppfyller kraven för en säker vägarbetsplats vid t.ex. en inspektion eller i samband med beviljandet av en TA-plan.

Läs mer här

Vi kontaktar dig gärna!

Oavsett om det gäller TA-planer, uthyrning av material, projektledning eller utbildning är vi redo att hjälpa er.

Vi ser fram emot att vara er vän på vägen!