Vanliga frågor

Väghållarens krav:

Väghållaren (Trafikverket eller kommun) har rätt att ställa krav för att säkerställa att arbeten som görs längs deras väger sker på ett säkert sätt för trafikanter som passerar. I dagsläget har Trafikverket kompetens- och certifieringskrav enligt Arbete på väg nivå- och stegutbildning. Många kommuner hänvisar till Trafikverkets utbildning eller följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Handbok Gaturarbete i Tätort som har snarlika utbildningskrav.

Arbetsgivarens ansvar: 

Alla arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen (AML) skyldig att se till att de anställda har rätt utbildning samt vet vilka risker som finns och hur dessa ska undvikas. Att arbeta i trafikmiljö med passerande fordonstrafik är förenat med risk vilket kräver en beskrivning av åtgärderna för att förebygga olycka eller olycksfall. En arbetsgivare är skyldig att se till att medarbetaren får en grundläggande kunskap och förståelse kring risker som finns samt vad man kan göra för att minimera dem innan man påbörjar ett arbete i trafikmiljö. Den grundläggande utbildningen Arbete på väg Steg 1 (1:1-1:3) motsvarar i de flesta fall den grundnivå som behövs.

2019 ändrade Trafikverket sina krav där vissa arbetsuppgifter har kompetenskrav, vissa kräver certifiering eller utbildning. Steg 1 är enligt Trafikverket ett kompetenskrav där det är arbetsgivaren som ansvarar för att personal har kompetens enligt Steg 1.1, 1.2 och 1.3. De flesta kommunala väghållare ställer krav på fysisk utbildning Arbete på väg Steg 1(1.1-1.3).  

Vill du läsa mer på Trafikverkets hemsida klickar du här!

Tidigare fanns Nivå 1 som en webutbildning på Trafikverkets hemsida och som skulle repeteras var 15e månad. Sedan årsskiftet 2019 är det upp till varje arbetsgivare att ansvara för att den enskilda medarbetaren har rätt kompetens vid arbeten upphandlade av Trafikverket.

RentSafe Academy anser att Steg 1.1 är en allmän grundkompetens som ska vara lättillgänglig för alla i branschen. Vi har därför satt ett lågt pris på den och rekommenderar arbetsgivare att låta era medarbetare repetera den 1 ggr/år. Då tar ni ansvar för att ni håller dem uppdaterade på ett bra och effektivt sätt. Klicka här

Du kan läsa mera om Trafikverket nya kompetens, utbildnings och certifieringskrav här.

Du bokar utbildning via vår hemsida rentsafe.se/academy. Du får ett vändande mejl med bokningsbekräftelse där tid, plats och bokningsvillkor framgår.

Vill du boka in ett eget tillfälle för en grupp så kontakta oss utbildning.rentsafe@ramirent.se eller ring till oss.

Om du vet att du kommer att behöva ett visst antal platser på en utbildning men du vet inte vilka som ska delta så kan du ändå boka in valt antal deltagare. Du skriver då bara en punkt på varje deltagares namn. 

Det går bra att byta ut deltagare från samma företag!

Vi tycker om att välkomna våra deltagare personligt så vi ser gärna att ni mejlar till utbildning.rentsafe@ramirent.se och meddela namn på vem som kommer istället. Om ni glömmer det, eller ni skickar någon med kort varsel så löser vi det på plats.