Kvalitetsarbete och utvärdering

Vi har högt ställda krav

Vi har högt ställda krav på att våra utbildningar håller hög kvalitet där deltagarna får med sig kompetens som de kan använda i sin arbetsvardag.

Vi är ödmjuka och tacksamma över våra utvärderingar som visar sitt tydliga språk att det vårt engagemang och arbete ger resultat. 

På en tiogradig skala betygsätts vi enligt följande:

• Utbildningens kvalité: 72% ger betyget 9-10
• Utbildarens kompetens: 87% ger betyget 9-10
• Utbildarens pedagogiska förmåga: 83% ger betyget 9-10
• Engagemang och bemötande: 89 % ger betyget 9 -10

Siffrorna baseras på en sammanställning av 9 000 deltagares omdömen.


Vårt sätt att se på pedagogik 

Vi varvar teori med övningar där deltagarna i dialog och problemlösning får reflektera och tillämpa utbildningens innehåll och därmed fördjupa sin förståelse och lärande.

Vi ökar medvetenheten kring det egna beteendet, befintliga attityder och på vilket sätt det bidrar till en säkrare arbetsmiljö.

Utifrån detta pedagogiska perspektiv har vi max 12-20 deltagare beroende på utbildning. 


Organisation

Vi är i dagsläget fem utbildare med lång utbildningserfarenhet inom Arbete på väg samt en utbildningsadministratör. Vi har tillgång till ett nätverk av kompetenta utbildare som vi kan använda oss av. 

Vi håller oss löpande uppdaterade om ändringar i lagar, föreskrifter och regler som kan påverka trafiksäkerhetsfrågor och utbildningens innehåll.

Samtliga utbildningar avslutas med en anonym kursutvärdering. Vid egna tillfällen återkopplas dessa till kunden.


Kundanpassade utbildningar

Vi kommer gärna till er arbetsplats och håller utbildning, eller att ni bokar ett eget tillfälle på plats hos oss. Då kan kursinnehållet fördjupas genom dialog och reflektion utifrån arbetsgruppens egna vardagssituationer.

Utbildningsmaterialet kan även kompletteras med dokumentation som är anpassade till er verksamhet. Detta skulle exempelvis kunna vara generella Trafikanordningsplaner som ni arbetar utifrån, interna riktlinjer eller andra styrdokument.

Våra utbildningar