ID06 Kompetensdatabasen

Information om ID06 Kompetensdatabas och ID06 kort

Varför skaffa intyg i ID06 Kompetensdatabasen?

RentSafe Sverige AB är ackrediterad utbildningsarrangör och kan därmed registrera utbildningsintyg i ID06 Kompetensdatabas.

Fördelar med intyg i ID06 Kompetensdatabasen

ID06 Kompetensdatabas är ett konkurrensneutralt system för att på ett enkelt sätt hantera utbildningsbevis på arbetsplatsen. Med ID06 Kompetensdatabas samlas utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks.

  • I ID06 Kompetensdatabas registreras utbildningsbevisen på individens personnummer och kopplas automatiskt till aktivt ID06 Kort.
  • På arbetsplatsenär det ID06 applikationspartner som tillhandahåller läsare och applikationer som gör att arbetsplatsen kan kontrollera rätt behörighet.
  • Arbetsgivaren kan ansöka om läsbehörighet och kan då se sina egna anställdas utbildningsbevis som är registrerade i kompetensdatabasen.

Fördelar med kompetensdatabasen för individen

Har du registrerat dina intyg/utbildningar i ID06 Kompetensdatabas slipper du oroa dig för borttappade, eller glömda utbildningsbevis. Dina utbildningar finns i Kompetensdatabasen, både de som fortfarande är giltiga, men du kan även se de som gått ut. Oavsett om du har ett ID06 kort eller inte kan utbildningsbevis läggas in i kompetensdatabasen. Du behöver med andra ord inte ha det fysiska kortet för att få tillgång till din kompetensförteckning i kompetensdatabasen.

Du kan enkelt få ut en förteckning över egna utbildningsbevis som är registrerade i kompetensdatabasen genom att logga in med BankId här.

Vem kan registrera utbildningsbevisen i ID06 Kompetensdatabas?

Det är endast det aktuella utbildningsföretaget som kan registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas. Utbildningsföretaget behöver vara ackrediterat av ID06 Kompetensdatabas.

ID06-kort

ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen i syfte att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Sedan dess har verksamheten vuxit och från 2016 blev ID06 AB ett fristående, icke vinstutdelande bolag. Numera erbjuds tjänster för alla branscher och inte minst företag som tror på social hållbarhet.

Övriga ägare av ID06-bolaget är Byggföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Säkerhetsföretagen, Transportföretagen och Måleriföretagen.

Vad är syftet med ID06?

Genom ID06-kortet är det anslutna företaget med och bidrar till säkra arbetsplatser med sunda arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö. Med ID06-kortet kan du känna dig trygg med att det finns ett säkerställt arbetsgivarsamband mellan företag och individ.

Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen. Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen.

Är ID06 krav?

I Sverige är det lagkrav med elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatserna. Det innebär att företag och personer som vistas på området behöver registrera sig i personalliggaren.

Är det olagligt att jobba utan ID06?

Gäller ID06-systemt på arbetsplatsen krävs ett giltigt ID06-kort från och med den 22 januari, 2020. Skulle en person utan ID06 vilja komma in på arbetsplatsen ansvarar arbetsplatsen för tillträdet och manuell hantering måste ske i den lagstadgade personalliggaren.

Hur skaffar man ID06-kort?

Välj en av ID06 ackrediterade kortleverantörer här: Beställ kort från kortbolag (obs kräver Bank ID). Fyll i kortinnehavarens personliga uppgifter och ladda upp nödvändiga dokument som efterfrågas beroende på nationalitet. Placera order. Kontrollera din varukorg och beställ det nya ID06-kortet.

Hur kan vi hjälpa er?

Genom vårt moderbolag Ramirent tillhandahåller vi kompletta ID06-system som ger kontroll över vem som vistas på arbetsplatsen. Med hjälp av våra produkter kan du genom ett par enkla knapptryck:

  • Snabbt skriva ut en närvarolista om det uppstår en akutsituation på arbetsplatsen.
  • Kontrollera tillträde till arbetsplatsen, etablering, stålförråd, byggliftar, liftar och andra maskiner.
  • Rapportera till Skatteverket enligt ID06-standarden.


Ramirent hjälper dig med projektering för att logistiken ska fungera så bra som möjligt,  installation av hårdvara samt uppstart och utbildning i administrationssystem.