« Bakåt

Webinarium - Hur ska vägarbetsplatser utformas på ett säkert sätt för att skydda cyklister?


Många cyklister skadas i singelolyckor och en del av dessa sker i samband med vägarbeten. Forskningsprojekt vid VTI har påvisat behov av att anpassa utmärknings- och avspärrningsmaterial för användning på cykelvägar. 

På detta seminarium får du lyssna på Jones Karlström, utredare på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och biträdande föreståndare för det nationella kunskapscentrumet för cykling.  

Under föredraget berättar Jones om ett pågående forskningsprojektet där studier genomförts i laboratoriemiljö om bl.a. utformning av tillfällig vägutrustning samt studier i fält för kunskapsunderlag kring förbi- och omledningsvägars utformning och utmärkning. Målet är att detta ska implementeras i standarder för tillfälliga trafikanordningar för oskyddade trafikanter och i styrdokument, rådgivande riktlinjer och utbildningsmaterial kring hur cyklister ska hanteras i byggskeden. Jones kommer bl.a. att visa hur studierna i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium samt fältstudier har genomförts och resultat från dessa.  


Varmt välkommen!

OBS! Tillfället är kostnadsfritt! När du bokar kommer samtliga fält upp som vid bokning av utbildning. Obligatoriska fält för frukostseminariet är endast ditt namn, organisation och mejladress. Övriga fält kan du sätta en . (punkt) i så behöver du inte fylla i dem (tex personnummer, faktureringsuppgifter).   Kommande tillfälle

Tid

1 dag, 08:00 - 09:30

Pris

Per person 0 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen