« Bakåt

Väghållning för säkrare vägarbetsplatser


Målgrupp

Behöver du och dina kollegor fördjupa er kompetens inom väghållning? Vill ni kunna skapa rätt förutsättningar för säkrare vägarbetsplatser inom er kommun? 

En utbildning för t.ex. trafikingenjörer och andra beslutsfattare inom kommunal tillståndshantering vid arbete på väg eller gata.  

Kursbeskrivning och innehåll

Att bedriva en ansvarstagande väghållning innebär att skapa förutsättningar för att en utförare kan tillgodose krav från väghållningsmyndigheten samtidigt som vägarbetsplatsen har en bra arbetsmiljö.

Utbildningen ger tillståndsgivare fördjupad kunskap i författningar inom väghållning samtidigt som det ger kompetens om hur säkra vägarbetsområden utformas och kontrolleras av väghållaren. Efter utbildningen kan trafikingenjören identifiera brister då arbetsplatsen inte uppfyller kraven för en säker vägarbetsplats vid t.ex. en inspektion eller i samband med beviljandet av en TA-plan. 

Denna utbildning är att föredra mot Arbete på väg Steg 2.2 (utmärkningsansvarig) då den utgår ifrån väghållning myndighetens perspektiv.

    Väghållningsmyndighets uppdrag, ansvar/kontroll
    Lagstiftning som påverkas vid vägarbete (ex plan o bygglagen, väg- och ordningslagen, VGU)
    Roller och ansvarsfördelning (väghållare, byggherre, entreprenör, utmärkningsansvarig, BAS P/U)
    Väghållningens juridik och entreprenadjuridik
    Arbetsmiljö vid arbete på väg – författningar som entreprenören ska leva upp till 
    Trafikanordningsplan (ett avtal, innebörd av att godkänna eller bevilja en TA-plan, vilka krav kan väghållaren ställa och kontrollera på TA-planen 
    Utmärkning med trafikanordningar enl. Vägmärkes- och Trafikförordningen, Transportstyrelsens föreskrift
    Vägarbetsplatsens zoner och användandet av skyddsanordningar i tätort (buffert, barriär, TMA)
    Uppföljning och kontroll (dokumentation, viten och exempel på vad som ska inspekteras)
 

Upplägg 

 
Under utbildningen varvas teori med övningar och praktiska exempel såsom TA-planer, utformning av vägarbetsplatser beroende på olika förutsättningar, kravställning till entreprenörer och uppföljning. Förkunskaper: Arbete på väg Steg 1 och med fördel Steg 2.2. Vi erbjuder APV Steg 1 e-learning med 40% rabatt i samband med bokning av den här kursen.


Kurstid

2 dagar, kl: 08:00-16:00

Kursen är på distans (via Zoom).

För att distansutbildningen ska fungera optimalt ska varje deltagare delta enskilt under kursen, vilket innebär en avskild plats för ljudkvalitetens och kommunikationens skull, samt med kamera och mikrofon på under hela utbildningen.


Pris

Pris: 6 900 kr exkl moms per person för två dagars utbildning samt kursmaterial. 

I kursavgiften ingår:

  • Kursmaterial som skickas per post till deltagaren. Om anmälan sker mindre än 7 kalenderdagar innan kurstillfället skickas kursmaterialet i digitalt format (pdf).
  • Efter godkänt prov ges varje deltagare ett digitalt diplom samt att utbildningen registreras i ID06kompetensdatabas.
Önskas ett eget tillfälle om ni är en grupp på samma kommun så varmt välkommen att mejla till oss: utbildning.rentsafe@ramirent.se

Kommande tillfällen

Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Per person 6 900 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen