Utbildning och kompetenshöjning

Vi utbildar för säkert arbete vid väg och att väghållarnas kompetenskrav efterlevs.

Vi är experter inom Arbete på väg och utbildar inom Trafikverkets samtliga Arbete på väg-steg samt certifieringsförberedande utbildningar. 2021 firade vi 25 år som utbildningsleverantör av Arbete på väg utbildningar!  Först som ATA, och sedan 1 maj 2022 som en del av RentSafe. Under perioden 2021-2022 utbildade vi drygt 12 500 personer.

Vi genomför löpande kompetenshöjande aktiviteter såsom seminarier på angelägna teman för ökad säkerhet vid vägarbetsplatser. Under jan-mars 2023  genomför vi en undersökning om upplevelsen av arbetsmiljön på vägarbetsplatser för att identifiera förbättringsområden.  

Nyheter 2023!

Utbildning för trafikingenjörer; väghållning för säkrare vägarbetsplatser

– Entreprenadjuridik och arbetsmiljö riktat till väg och anläggningsbranschen 

– E-learning Steg 2.1 certifieringsförberedande

– Samarbete med Ramirentskolan vilket innebär att vi erbjuder maskin/lift/ställningsutbildningar