TMA-fordon

Vi erbjuder TMA-tjänster för såväl akuta som planerade arbeten.

Vid vägarbeten är det många situationer där det ställs krav på skydds- eller varningsfordon som är utrustade med TMA (energiupptagande skydd).

Det kan gälla avstängning av körfält vid exempelvis sprängning eller intermittenta (kortvariga) driftsarbeten såsom portalarbeten, etablering/avetablering, geotekniska undersökningar, brunnsarbeten.

Trafikverket ställer krav på skyddsfordon utrustat med TMA vid samtliga intermittenta (kortvariga) arbeten på skyddsklassade vägar, samt vid alla typer av personkorgsarbeten med passerande fordonstrafik.

Vi samordnar och leder både akuta och planerade TMA-tjänster.