Tillsyn och jour

Vi erbjuder beredskap och tillsyn av arbetsplatsen under hela projektets gång så att kravställningar från väghållare och beställare efterlevs.

Vi erbjuder beredskap och tillsyn för att säkerställa att ert vägarbetsområde löpande lever upp till beställare och väghållares krav samt den fastställda TA-planen.

Säkerheten för de som arbetar och trafikanterna som passerar bygger på att vägarbetsområdets trafik- och skyddsanordningar under hela projektets gång är korrekta och anpassas till projektets utveckling och behov.

Under arbetets gång körs material på, flyttas av trafikanter eller påverkas av väderförhållanden.

Beställare och väghållare ställer krav på dokumentation och tillsyn av arbetsområdet så att det lever upp till det som avtalats i trafikanordningsplanen under hela tiden.

Genom vår tillsyn kontrollerar vi att material är helt, rent och funktionsdugliga och anpassat till projektets behov.

Vi besitter stor kompetens för att upprätta trafikanordningsplaner och är en komplett leverantör av alla trafik- och skyddsanordningar samt TMA-skydd, skyltvagnar med mera.

Vi kontaktar dig gärna!

Oavsett om det gäller TA-planer, uthyrning av material, projektledning eller utbildning är vi redo att hjälpa er.

Vi ser fram emot att vara er vän på vägen!