Etablering och avetablering

Vi ser till att arbetsplatsen är etablerad enligt väghållares och beställares krav.

Vägarbetsområdet ska vara säkert för trafikanterna som passerar samt för de som arbetar på plats.

En säker etablering av vägarbetsområdet kräver god planering och riskbedömning av erfaren personal samt fordon, trafik- och skyddsanordningar anpassade till arbetets förutsättningar.

Med erfarna medarbetares kunskap och vårt breda utbud av material, servicefordon och kranbilar ser vi till att etableringen sker på ett säkert och effektivt sätt i enlighet med gällande regelverk.

Löpande under arbetet kan vi ansvara för eventuella ometableringar i takt med arbetets fortskridande, samt avetablering när projektet är slutfört. I samarbete med er som kund tar vi fram den lösning som passar bäst.

Vi ombesörjer TMA samt vakt- och lotstjänster där det behövs.