« Bakåt

SVOA - Dricksvattenhygienutbildning


Målgrupp

Utbildningen är obligatorisk för entreprenörer som arbetar längs ledningsnätet och är kravställd via kontrakt med SVOA. Vid arbete på skyddsobjekt (reservoarer och vattenverk) hänvisas till utbildning som ges av SVOA (kontakta då utbildning.ledningsnät@svoa.se.

Kursbeskrivning och innehåll

Utbildningens syfte är att säkerställa god produktion och distribution av SVOAs dricksvatten. Vatten är ett livsmedel och all hantering omgärdas av lagkrav och föreskrifter. Utbildningen omfattar vilka risker och konsekvenser som finns vid felaktigt agerande. Utbildningen ger kunskap om de krav som gäller för entreprenören och den enskilda arbetstagaren vid arbete längs SVOAs ledningsnät.

Kurstid

1 dag, kl: 08:00 - 12:00

Giltighetstid

5 år

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav.

Pris

Per person: 1 860 kr exkl. moms.

I kursavgiften ingår:

  • Kursmaterial
  • Efter godkänt prov ges varje deltagare ett digitalt diplom samt att utbildningen registreras i ID06kompetensdatabas
  • Smörgås


Kommande kurstillfälle

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Per person 1 860 SEK exkl. moms

Region

Sollentuna
19 augusti
Platser kvar
20 september
Platser kvar
21 oktober
Platser kvar
22 november
Platser kvar
13 december
Platser kvar