Vakt och Lots

Våra trafikvakter och lotsbilar ger säkra passager förbi vägarbetsplatsen.

Vid många vägarbetsplatser ställs krav från väghållaren på trafikreglering med vakter och/eller lotsbil. Vi kan även föreslå en sådan lösning om det krävs för att säkerställa en trygg passage för trafikanter och en säker arbetsmiljö.   

Trafikvakter – för din och andras säkerhet

Trafikvakter används vid många olika typer av arbeten inom väghållning- och anläggningsbranschen. Våra trafikvakter ökar säkerheten för både trafikanter och personal och används vid reglering av såväl biltrafik som oskyddade trafikanter t.ex. cyklister och fotgängare.

Lotsbilar – för ett säkert trafikflöde
Lots är en smidig och effektiv lösning vid längre vägarbeten. Lotsbilen reglerar hastighet och flöde genom arbetsområdet vilket ökar säkerheten och minskar trafikpåverkan. Lotsbilen kan användas som enkel- eller dubbellots och kombineras med trafikvakter eller trafikljus.

Samtliga våra trafikvakter och lotsförare har genomgått Trafikverkets kravutbildning. Vi utbildar alla våra trafikvakter internt för att säkerställa kompetensnivån och de har alla lägst B-körkort för en god kännedom om trafikmiljön.