TA planer och tillstånd

Vi hjälper till med tillståndshantering och TA-planer (trafikanordningsplaner).

Innan ert arbete startar behöver alla tillstånd finnas på plats.

Våra tillståndshandläggare hjälper till med de tillstånd som behövs och kan säkerställa hjälp med att etablera vägarbetsområdet.

Beroende på arbetets art kan flera typer av tillstånd krävas, exempelvis polis- och schakttillstånd men som grund behöver alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) finnas.

TA-planen (trafikanordningsplan) är en ritning över arbetsplatsens trafik- och skyddsanordningar och är ett krav från väghållaren (kommun eller Trafikverket). TA-planen är även en del av arbetsmiljöarbetet och fyller en stor funktion i hur arbetsplatsen hanterar förbipasserande trafik.

TA-planen konstrueras efter förhållandena på platsen och utgår ifrån att alla trafikanter ska kunna passera tryggt, samtidigt som arbetsmiljön ska vara säker. 

Behöver du hjälp med TA-planer? Vi tar oss an små som stora projekt. mejla ta-planer@ramirent.se eller gå in på kontaktsidan och välj önskad ort.

Vi kontaktar dig gärna!

Oavsett om det gäller TA-planer, uthyrning av material, projektledning eller utbildning är vi redo att hjälpa er.

Vi ser fram emot att vara er vän på vägen!