Er strategiska partner

Vi är er partner från anbud till färdig trafiklösning.

På RentSafe tror vi på långsiktiga relationer där engagemang, kvalitet och samarbete är nyckelord. 

Som långsiktig partner finns vi med er hela vägen från diskussion till färdig trafiklösning 

Tillsammans med vår ägare Ramirent är vi en helhetsleverantör och komplett partner för alla arbeten inom väg-, bygg- och anläggningsbranschen. 

Vi har gedigen erfarenhet från såväl komplexa vägprojekt som pågår under flertal år, till att snabbt etablera och säkerställa tillståndshantering och trafikavstängningar på korta projekt. 

Vi erbjuder produkter och tjänster som är objektspecifika beroende på arbetets art och säkerställer att regelverk och kravställningar från beställare och väghållare efterlevs. 

Vi är din partner från kalkyl- och anbudsarbetet och sedan hela vägen genom projektet och utförandet. Genom tydlig dialog och tät kommunikation följer vi upp deletapper och planerar kommande trafiklösningar för att minimera störningar i produktionen och att projektet håller budget.

Vi kontaktar dig gärna!

Oavsett om det gäller TA-planer, uthyrning av material, projektledning eller utbildning är vi redo att hjälpa er.

Vi ser fram emot att vara er vän på vägen!