Trafikbuffert 80 km/h trånga miljöer

Trafikbufferten är godkänd av Trafikverket och klarar krocktesten VVMB351. Buffertar ökar säkerheten för såväl trafikanter som vägarbetare.Kan kompletteras med Skyltstativ och ev trafikmärken enligt godkänd TA plan. Får ej lyftas utan godkänt lyftok från Saferoad. OBS! Lyftoket får ej sitta kvar på bufferten när den är i drift.

Artikelnummer

0423620

Teknisk information

Vikt 640 kg
Längd 2.1 m
Höjd 1.05 m

Filer