D7-2 Påbjudna gång- och cykelbanor N plast

Trafikmärke D7-2 Påbjuden gång- och cykelbanor. Normalstorlek, plast

Artikelnummer

0426278

Teknisk information

Vikt 5 kg