Om RentSafe Sverige AB

RentSafe Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Ramirent AB. 

Vi är en helhetsleverantör inom produkter och tjänster där vårt mål är att göra ditt vägarbete och arbetsplats så säker som möjligt. 

Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete integrerat i våra arbetsrutiner och arbetar kontinuerligt med KMA-arbeten, både branschspecifikt samt med vårt moderbolag Ramirent. Vi är medlemmar i Byggföretagen.

Under 2022 förvärvade vi ATA Hill & Smiths tjänsteverksamhet och integrerade därmed utbildning, vakttjänster och arbetsledning i vårt kunderbjudande. 

Vi har ca 100 medarbetare och verkar idag rikstäckande via egna kundcenter eller via Ramirent. 

Säkerhet står alltid i fokus för oss.  

Vi är medlemmar i SBSV

Våra utbildningar